2.jpg

Let op: deze website houdt op te bestaan

Informatie over it Betterskip is voortaan te vinden op de dorps-website van Eastermar, zie:

https://eastermar.nl/it-betterskip-zorgaanbod

De website die u nu bekijkt, http://itbetterskip.frl, zal in de loop van 2023 verdwijnen. Ook kunnen wij dan geen e-mail meer ontvangen op info@itbetterskip.frl

Wij verzoeken u om hier rekening mee te houden.

In it BetterSkip is sinds januari 2019 een extra AED aanwezig voor algemeen gebruik.
Hij hangt binnen bij de trapopgang bij de zijdeur tussen fysiotherapie en ingang huisartsenpraktijk en is ook buiten openingstijden van de huisartsenpraktijk bereikbaar dmv sleutel in een sleutelkastje bij de deur.

Bij de deur buiten hangt een sleutelkastje met code, die bekend is bij Hartslagnu.nl: mensen die kunnen reanimeren en zich hebben aangemeld bij Hartslagnu.nl krijgen een bericht op hun mobiele telefoon wanneer er hulp voor reanimatie nodig is in hun buurt. Ze krijgen dan ook informatie waar de AED hangt en wat de toegangscode is.

Mochten er vragen zijn over deze AED neem dan gerust contact op met Eltine Wiersema 06 22761476.

AED in it Betterskip voor Eastermar, foto 1
AED in it Betterskip voor Eastermar, foto 2
AED in it Betterskip voor Eastermar, foto 3

Team it BetterSkip voor Samenloop voor hoop in Eastermar

Wij als gezondheidszorgmedewerkers willen samen lopen voor hoop! Omdat wij dagelijks te maken hebben met mensen die de diagnose kanker hebben of moeten leven met de gevolgen van deze ziekte, willen wij ook ons steentje bijdragen in de strijd tegen kanker!

Op zaterdag 24 maart organiseren wij een gezondheidsmiddag in ’t BetterSkip te Eastermar waarbij u tegen betaling (voor het goede doel) kunt deelnemen aan verschillende activiteiten. Er worden yogalessen gegeven, waarbij u zich op kunt geven bij annevdvaart@hotmail.nl, zij zal u verder informeren.

Fysiotherapie yn ’t doarp zal ook een bijdrage leveren, hier wordt u later nog over geïnformeerd.
Tevens is de Friese Wouden aanwezig in de huisartsenpraktijk, u kunt hier uw bloedsuiker laten prikken en uw bloeddruk laten bepalen tegen een kleine vergoeding, dit allemaal voor het goed doel natuurlijk.

Dus kom allen op zaterdagmiddag 24 maart naar it BetterSkip yn Eastermar, samen staan we sterk en maken we een vuist tegen kanker!

Huisartsenpraktijk Wiersema
Yn Balâns Yoga
Dieetzorg Libra
Fysiotherapie yn it doarp
De Friese wouden Thuiszorg

Wolwêzen door samenwerking

Op zaterdag 7 oktober jl. deed it BetterSkip haar deuren open voor iedereen die belang heeft in zorg, welzijn en gezondheid. Bezoekers mochten een kijkje achter de schermen nemen en bedrijven, organisaties en anderen konden informatie geven over hun activiteiten op het gebied van ‘wolwêzen’.

Ondanks het regenachtige weer, zijn er veel bezoekers afgekomen op dit evenement. Mensen konden hun bloedsuikers laten opmeten bij de (huisarts)praktijkassistenten. Omdat de meeste personen net een ontbijt hadden genuttigd, vielen de meeste waarden nog binnen de toelaatbare grenzen. En anders stond de diëtiste, Klasina, met uitleg en adviezen paraat.

Op de begane grond van it BetterSkip kon men informatie krijgen over verschillende initiatieven die momenteel in het belang van het welzijn van de Eastermarders plaatsvinden, zoals de actie Samenloop voor Hoop Eastermar, Maaltijdservice en het Lokaal Loket. Anke van het Dorpenteam Tytsjerksteradiel vertelde de bezoekers over hun activiteiten en mogelijkheden in Eastermar. Ondertussen kon er heerlijke taart gegeten worden bij Zorgboerderij en Dagbesteding De Welp en werd de koffie verzorgd door Acces Catering.

Na de koffie en taart was het voor velen tijd om de fitheid te laten testen bij Fysiotherapie en Fitness Yn ’t Doarp. Ook kon de vernieuwde oefenzaal bekeken worden en informatie verkregen worden over de nieuwe groepslessen.

Op de bovenetage van it BetterSkip waren zowel Thuiszorg De Friese Wouden, als Buurtzorg Burgum-Oost, aanwezig om te vertellen over hun diensten. De bezoekers konden op deze wijze de beide organisaties goed vergelijken. In de grote zaal waren aanbieders van gezondheid en welzijn uit Eastermar aanwezig, zoals Jantsje en Anne voor yoga, Joke voor energie- en bewustzijsbehandelingen, Corina voor onderlinge (kinder-)massage en Janek en Sieta voor coaching en (organisatie-)advies. Klaske van de verloskundige praktijk werd aan het begin van de ochtend weggeroepen voor een bevalling.

De bezoekers maakten gebruik van de vele informatie en diensten die aanwezig waren in it BetterSkip. De bedrijven en organisaties wisselden kennis en ervaring uit, zodat ze nog beter kunnen samenwerken en iedereen in Eastermar en omgeving daarvan profiteert. Want samen sta je sterker en korte verbindingen werken vlotter. De bedoeling is dan ook om elk jaar de deuren van it BetterSkip open te stellen voor ‘ it wolwêzen’ van iedereen in Eastermar en omgeving.

De bezoekers én de deelnemers gingen voldaan en een beetje ‘gezonder’ weer naar huis.

IMG7561
ABA8910
ABA8909
ABA8908
ABA8907
ABA8903
ABA8902
ABA8901
ABA8900
ABA8895

Wolwêzen door samenwerking

itbetterskip 7 10 2017

Op zaterdagochtend 7 oktober is er Open Huis in it BetterSkip te Eastermar. Iedereen kan dan een kijkje nemen achter de schermen en kennis maken met verschillende activiteiten die hier plaatsvinden. Op deze ochtend kan men onder andere gratis een bloedsuikermeting laten uitvoeren bij de huisartsenpraktijk, advies krijgen van de diëtist of de fitheid laten testen door de fysiotherapeuten. Men kan kennismaken met de verschillende mensen en diensten die werkzaam zijn in en rond it BetterSkip. Het Open Huis komt ook de onderlinge samenwerking van deze diensten ten goede en daar kunnen mensen uit Eastermar en omgeving van profiteren.

In it BetterSkip van huisartsenpraktijk Wiersema komt alles op het gebied van zorg en gezondheid uit de omgeving bij elkaar. Wat dat betekent, laten ze graag zien op deze ochtend. In de spreekkamer op de begane grond verrichten de praktijkassistentes gratis bloedsuikermetingen en is de diëtist aanwezig voor eventuele vragen en advies over voeding. Op de bovenverdieping geven Zorg en Welzijn aanbieders informatie over hun bedrijven. Hier is bijvoorbeeld een stand van yoga aanbieders en Thuiszorgorganisaties. Bij Fysiotherapie & Fitness Yn it Doarp is de nieuwe indeling van de oefenzaal te bekijken en is er de mogelijkheid door verschillende therapeuten de gezondheid te laten testen. Iedereen kan op een laagdrempelige manier kennis maken met de zorgaanbieders en informatie verzamelen.

Men gaat uit van de kracht van samenwerking. Daarom is ook een aantal mensen aanwezig die elders in Eastermar werkzaam zijn op het gebied van Wolwêzen. Het bij elkaar brengen van deze aanbieders bevordert de onderlinge samenwerking. Iedereen in Eastermar en omgeving profiteert daar van. Samen sta je sterker en korte lijntjes werken vlotter. Doordat je elkaar kent en op de hoogte bent van elkaars diensten, kun je beter en sneller doorverwijzen naar de juiste personen. 
De bedoeling is om dit evenement jaarlijks terug te laten keren, wellicht ieder jaar met een ander thema.


‘Wolwêzen yn it BetterSkip’


Open huis in it BetterSkip

Zaterdag 7 oktober 2017
9.00 – 12.00 uur

 

Lijst alle deelnemers:

 

it betterskip 2017

Op 14 februari is het college B&W van gemeente Tytsjerksteradiel op werkbezoek geweest in it BetterSkip.

Een nieuw gezondheidscentrum in een dorp is best bijzonder, zeker in een tijd waarin steeds meer bedrijven en voorzieningen uit kleinere dorpen lijken te verdwijnen. We hebben laten zien hoe er door samen te werken en de krachten te bundelen meer mogelijk is en zelfs voorzieningen ontstaan, die nieuw zijn in Eastermar.
Behalve de wethouders dhr. D.A. Fokkema, dhr. G.H. Schippers en dhr. J. Sijtsma van gemeente Tytsjerksteradiel waren aanwezig Piet en Eltine Wiersema, eigenaar van it BetterSkip, Siemen Jan Miedema, fysiotherapie yn t doarp, Epie Bosma, manager thuiszorg de Friese Wouden en Anke Leenstra van dorpenteam Tytsjerksteradiel.

Het college was onder de indruk van de bundeling van alle zorg-en beweegfuncties in it BetterSkip.

spreekkamer
kast
fitnessruimte
fitnesruimte
buitenkant

 

 

Inmiddels is it BetterSkip een aantal maanden in bedrijf. Steeds meer mensen weten de weg naar 'het medisch centrum' in Eastermar te vinden!

Vele mensen zijn aan het sporten bij de fitness van Fysiotherapie yn 't doarp. Ook wordt steeds meer bekend dat alle soorten fysiotherapie mogelijk zijn in Eastermar.
Het team van Thuiszorg de Friese wouden is al aardig gewend aan het traplopen, zij bevinden zich op de bovenverdieping van it BetterSkip.
Het team van huisartsenpraktijk Wiersema is al helemaal gewend op de benedenverdieping. Het is een verademing om nu voldoende ruimte te hebben in de apotheek.
Op maandagochtend heeft Anke Leenstra, maatschappelijkwerker van het dorpenteam, zitting in de kamer naast de zij-ingang. Mensen kunnen een afspraak met haar maken, of zo even langskomen via de tweede zij-ingang. 
Op maandagmiddag wordt haar plekje ingenomen door Klasina van der Veen, de dietiste.
Op donderdagmiddag is Aukje Postma van Logopedie praktijk uit Burgum aanwezig, zij houdt spreekuur voor mensen met spraak- en slikklachten.

Het werkt prettig om met elkaar in een gebouw te zitten.
Zo kunnen de thuiszorgmedewerkers bijvoorbeeld meteen medicijnen meenemen voor hun clienten, vanuit de apotheek op de benedenverdieping. Of even informatie terugkoppelen als zij bijzonderheden hebben opgemerkt tijdens hun huisbezoek.
Ook zijn er korte en snelle overlegmomenten mogelijk. Bijvoorbeeld tussen maatschappelijkwerk, praktijkondersteuner en huisarts. Dit is fijn voor alle medewerkers, maar vooral ook voor de mensen, die zorg nodig hebben!

 

Contact:

Voor contactgegevens van fysiotherapie, huisartsenpraktijk etc.: klik hier om naar Diensten te gaan en klik vervolgens op de dienst die u zoekt.

it BetterSkip, voor Zorg & Gezondheid
E M Beimastrjitte 69
9261 VH EASTERMAR
facebook Facebook

Uitsluitend voor vragen over beheer gebouw en verhuur:

06 22 76 14 76
info@itbetterskip.frl

     
Naar boven